2,400,000,000 تومان
شماره آگهی: 1974

توضیحات آگهی

زمین ۱۱۰متر بنا دوطبقه طبقه اول ۸۰متر طبقه دوم ۹۰مت ۲ خوابه
سند ششدانگ تگ برگ برق ۲کنتور اب وگاز ۲واحده تلفن